grid
Білінг розподільчої компанії

Інформаційна система для оператора системи розподілу електроенергії відіграє ключову роль у веденні взаємовідносин зі споживачами та постачальниками. Вона автоматизує та полегшує низку бізнес-процесів, спрощуючи рутинні завдання та забезпечуючи точний облік та фінансовий контроль.

Основні процеси, що автоматизує система, включають:

Управління договірною інформацією:

Система надає можливість створювати графічні схеми підключення та візуалізувати зв’язки між об’єктами. Крім того, вона веде облік вимкнень елементів схем живлення та історії замін приладів обліку. Ця функціональність допомагає спрощувати та зробити більш зрозумілим облік різних аспектів системи.

Формування нарахувань (білінг):

Система автоматизує процес нарахування платежів для споживачів та постачальників електроенергії. Вона враховує фактичну споживану енергію, а також авансові платежі, штрафи та інші фінансові аспекти. До того ж, система здатна робити розрахунки податків, створювати податкові накладні та вести реєстр податкових зобов’язань.

Управління претензійно-позовною роботою:

Ще однією важливою функцією є облік позовів та рішень. Система дозволяє класифікувати заборгованість за різними критеріями та автоматизує процес створення претензій, позовів та дозволяє управляти їх станом, що напряму впливає на фінансовий облік.

Загалом, ця інформаційна система створена з метою полегшити та удосконалити бізнес-процеси в сфері розподілу електроенергії, забезпечуючи точний облік та ефективний фінансовий контроль.

Сервіси для клієнтів

Сучасні користувачі інформаційних послуг звикли до зручних та функціональних систем самообслуговування.

Web-платформа EnergySuite дозволяє вирішити різні задачі самообслуговування, що наявні у операторів систем розподілу у вигляді функціональних та простих Web-аплікацій, та чат-ботів, що є популярною альтернативою для мобільних користувачів. Три основні категорії споживачів систем самообслуговування:

Споживач електричної енергії зможе не тільки передати покази приладів обліку, але й отримати повноцінний цифровий документообіг з використанням КЕП та інформування про стан його рахунку. Поціновувачі чат-ботів можуть скористатись чат-ботом, що є альтернативою до Web аплікації.

Замовник додаткових послуг ОСР отримає можливість онлайн замовити послугу, постійно бути в курсі поточного стану та отримати підтверджуючі документи завірені за допомогою КЕП. Завдяки Дії ідентифікація чи накладання підпису максимально спрощена.

Постачальник електричної енергії отримає повноцінний цифровий документообіг з використанням КЕП, а також зможе керувати заявками щодо вимкнення своїх споживачів та мати прямий канал комунікацій з ОСР.

Збір та обробка показів

Це центральний інструмент для ефективного управління даними про електроенергію. Вона включає в себе ряд ключових функцій, які допомагають забезпечити надійний збір та опрацювання інформації про споживання та генерацію активної електроенергії.

Збір показів лічильників – це перший крок у роботі системи. Автоматизує процес отримання даних з лічильників, користуючись різними джерелами, такими як контролери, мобільні пристрої, персональні кабінети споживачів, системи обліку постачальників і багато інших. Важливою частиною її функцій є імпорт даних через файли або пряма інтеграція з Автоматизованими системами комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ).

Але просто збирати дані недостатньо. Система також відповідає за їх верифікацію та очистку. Вона перевіряє отримані покази на достовірність та вирішує будь-які конфлікти значень показів на основі наперед заданих алгоритмів.

Головною метою системи є автоматизація розрахунку споживання. Вона автоматично визначає, скільки електроенергії споживає кожен користувач. Навіть у випадках, коли не має точних показів, система може апроксимувати споживання. Важливою є і можливість автоматичного перерахунку попередніх періодів при зміні параметрів, що впливають на результат, таких як покази лічильників чи схеми підключення.

Система також допомагає враховувати втрати електроенергії. Вона дозволяє розраховувати втрати згідно з методиками розрахунку та вміє розподіляти їх між основними споживачами та субспоживачами завдяки тісній інтеграції з білінгом ОСР.

Нарешті, система забезпечує обмін інформацією з учасниками ринку електроенергії та надає можливість вивантаження даних про споживання у різних форматах для постачальників, споживачів та DataHub, що використовують цю інформацію.

Обіг приладів обліку

Це життєво необхідна інформаційна система для операторів систем розподілу (ОСР), яка автоматизує процес обліку та керування різними видами обладнання. Завдяки цій системі оператори можуть зручно вести облік лічильників, вимірювальних трансформаторів, номерних пломб, бланків та інших важливих об’єктів.

Головною метою цієї системи є забезпечення належного контролю за розташуванням обладнання – від складів до точок обліку. При цьому вона здатна вести облік характеристик кожного об’єкта. Це дозволяє надавати необхідні дані для визначення споживання та білінгу споживачів, а також допомагає вирішувати задачі планування обмінного фонду вимірювального обладнання.

Серед функцій системи варто відзначити можливість ведення довідників типів обладнання, що дозволяє операторам реєструвати та оновлювати інформацію про різні види обладнання. Також, система дає змогу реєструвати нове обладнання та вносити дані про обслуговування, виконувати заміни обладнання на точках обліку, реєструвати списання та інші операції.

В цілому, система створена для того, щоб полегшити життя операторів та забезпечити високий рівень контролю та обліку обладнання. Ця система допомагає оптимізувати роботу, знизити рівень зловживань та підвищити продуктивність у сфері управління обладнанням, що є надзвичайно важливим для ефективної роботи ОСР.

Планування робіт лінійного персоналу

В діяльності операторів систем розподілу відіграють надзвичайно важливу роль процеси управління виконанням стандартних завдань персоналом. Обсяг таких завдань в межах підприємства налічує сотні тисяч щомісяця. Планування багатьох видів таких робіт проводиться заздалегідь на рік, згідно регламенту. Окрім запланованих завдань, компанії мають справу з великою кількістю заявок від клієнтів та нештатних ситуацій.

Дана система вирішує завдання автоматизації такої діяльності та належить до класу Work Management System. Користувачам пропонуються дієві інструменти для автоматизації стратегічного планування робіт, створення завдань для працівників на основі планів, та інструменти для реєстрації результатів виконання робіт. Система є ефективним та незамінним помічником у раціоналізації обслуговування обладнання та забезпеченні діяльності підприємства з розподілу електричної енергії.

Основні процеси, що автоматизує система:

Інтелектуальне планування:

Система надає можливість створювати довгострокові плани робіт, використовуючи багатий спектр характеристик споживачів, точок обліку та обладнання. Ця інформація служить основою для автоматичного прийняття рішень щодо нагальних та запланованих робіт. Гнучкість планування від року до дня, працівники можуть створювати стратегічні плани та оперативні завдання, враховуючи найважливіші пріоритети.

Створення завдань:

Завдання для працівників формуються на основі планів або автоматично на основі інформації про споживачів. При цьому система дозволяє розширювати список типів робіт та призначати завдання як окремим працівникам, так і групам співробітників. Також система спирається на концепцію маршрутів, ділянок та норм обходу, що значно спрощує процеси планування завдань та виконання робіт.

Збереження результатів виконання:

Система забезпечує можливість ручного внесення результатів виконання робіт з автоматичним розповсюдженням необхідної інформації в інтегровані облікові системи. Інтерфейс користувача спеціально розроблено з урахуванням потреби у масовому внесенні результатів.

Фокус на мобільність:

Розроблений для планшетів та смартфонів на ОС Android застосунок дозволяє отримувати та супроводжувати виконання будь-яких запланованих завдань включно з контролем місця та часу їх виконання, а також дозволяє зберігати фото чи відео підтвердження виконання робіт з автоматичним звітуванням через мережу Internet у режимі реального часу або за розкладом.

Аналіз технологічних та комерційних втрат

Розроблена для того, щоб надавати операторам систем розподілу електричної енергії засоби для більш ефективного керування мережею. Для цього система автоматизує розрахунок балансів електроенергії з урахуванням технологічних втрат і дозволяє знаходити “проблемні” ділянки мережі.

Допомагає автоматизувати наступні процеси:

Ведення електричних мереж:

Система зберігає докладну інформацію про побудову структурної схеми мережі, що визначає, як живлення поширюється через окремі елементи.

Ведення журналу переключень:

Система дозволяє реєструвати всі важливі події та переключення в мережі для подальшого використання в розрахунках та аналізі. Також можлива інтеграція з інформаційними системами диспетчера для автоматичного отримання даних про переключення.

Внесення даних про споживання:

Система зберігає інформацію про корисне споживання електроенергії завдяки автоматизованому імпорту даних з білінгу та обовʼязковою ідентифікацією абонента. На додачу система оперує добовими графіками навантаження.

Облік надходження електроенергії:

Автоматизація цього процесу допомагає вести облік всіх надходжень електроенергії до системи розподілу, включно з точками обліку та встановленими на них вимірювальним обладнанням та показами.

Розрахунок технологічних втрат:

Система автоматично розраховує технологічні втрати, враховуючи точні та наближені (для мереж 0,4 кВ) методики розрахунку. А також автоматизує розрахунок схем живлення з кільцевою топологією.

Аналіз результатів розрахунку:

Система дозволяє виконувати аналіз результатів розрахунку як в структурній схемі, так і у вигляді управлінських чи графічних звітів.

Контакт центр та BPM

Це потужна та інноваційна low-code система, що призначена для оптимізації та автоматизації бізнес-процесів у сфері обслуговування клієнтів.

Ця програмна платформа дозволяє керувати процесами, які виникають в різних видах клієнтського обслуговування, таких як центри обслуговування споживачів, контакт-центри, кол-центри, абонентські відділи та інші подібні структури. Може виступати в якості системи класу “ServiceDesk”. Безсумнівно, вона також може стати важливим інструментом для організації і управління бізнес-процесами в компаніях, які використовують різноманітні інформаційні системи, навіть без потреби в програмній інтеграції між ними.

Автоматизація бізнес-процесів:

Система надає можливість автоматизувати різноманітні процеси, пов’язані з обслуговуванням клієнтів, продажем послуг, та обробкою звернень. Це допомагає підвищити ефективність та швидкість виконання завдань.

Інформаційна підтримка:

Система надає детальну інформаційну підтримку персоналу компанії, що значно покращує якість надання послуг. Працівники мають доступ до необхідних даних та інструментів для ефективного виконання своїх обов’язків.

Інтеграція з різними інформаційними системами:

Система базується на платформі EnergySuite і включає окремі функціональні блоки з розвинутими механізмами взаємодії з іншими інформаційними системами. Це дозволяє забезпечити неперервний потік обробки даних, навіть при використанні різних програмних продуктів та інформаційних платформ.

Простий та зручний інтерфейс:

Інтерфейс системи легко розуміти та використовувати, і для його роботи достатньо звичайного веб-оглядача, а змінювати процеси можна використовуючи нотацію BPMN у візуальному редакторі.

Дана система це не просто програмне рішення, що автоматизує визначені бізнес-процеси, це потужний інструмент, який стане незамінним помічником для постійного покращення процесів обслуговування клієнтів, керованості бізнесу компанії, продуктивності персоналу та якості надання послуг.

Якщо у вас виникли запитання, будь ласка, не соромтеся зв’язатися з нами

Запит пропозиції

Будемо на зв'язку

Ми з нетерпінням чекаємо вас, будь ласка, заповніть цю форму.

Ім'я
Емейл
Номер телефону
Повідомлення